-->
-->

Περιγραφή του EGT Mobile App

 

Η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα της σύνδεσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα EGT μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων τύπου RFID και NFC.

 

Η χρήση των smartphones, όπως και αυτή του Τηλεφωνικού Συστήματος Επιβεβαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών, αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση στη χρήση του συστήματος της EGT με χρήση συσκευών ανάγνωσης καρτών.

 

Η λειτουργία της εφαρμογής EGT Mobile App κάνει το smartphone σας να προσομοιώνει πλήρως τη συσκευή Καρταναγνώστη της EGT, ρίχνοντας σημαντικά το κόστος της υπηρεσίας και παρέχοντάς σας τις βασικές δυνατότητες πρόσβασης στο Σύστημα EGT με όλα τα χαρακτηριστικά.

 

Το EGT Mobile App παρέχεται με ετήσια συνδρομή και περιλαμβάνει κωδικό πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή Νέφους.

 

Παρέχονται δυνατότητες καταγραφής προσελεύσεων της εργασίας, επιβεβαίωσης της παρουσίας στο σημείο περιπολίας καθώς και αναφοράς της κατάστασης του ελεγχόμενου σημείου. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απόστολής σημάτων κινδύνου από τον φρουρό.