Κάρτες RFID

 

Το Σύστημα EGT χρησιμοποιεί έξυπνες (προγραμματιζόμενες) κάρτες RFID τύπου MIFARE. Οι κάρτες σήμανσης της EGT, πλεονεκτούν έναντι των λοιπών μεθόδων σήμανσης, καθότι:

egt reader cards

  • Είναι μοναδικές για κάθε Σημείο Ελέγχου καθότι διαθέτουν πατενταρισμένο σύστημα εγγραφής και ανάγνωσης των πληροφοριών της περιπολίας σε αυτές,
  • Μπορούν να προγραμματισθούν κατάλληλα προκειμένου να ορίζεται η ταχύτητα και η συχνότητα της περιπολίας ανά σημείο κατά το δοκούν,
  • Προγραμματίζονται και διαχωρίζονται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τη χρήση τους (προσωπικού, σημείου ελέγχου, σημείου αναφοράς κατάστασης, επόπτη, ελέγχου πρόσβασης, κλπ.),
  • Είναι απολύτως ασφαλείς και δεν κλωνοποιούνται,
  • Έχουν χαμηλό κόστος αγοράς,
  • Εκτυπώνονται ανάλογα με τις απιτήσεις σας (λογότυπο εταιρείας, στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλων, κλπ).
  • Έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες περιβαντολλογικές συνθήκες.