Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Καταγραφή  Έναρξης - Λήξης εργασίας
Συμβατό με το Ψηφιακό Ωράριο, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Αυτόματη αποστολή δεδομένων Έναρξης-Λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Η λειτουργία του συστήματος EGT είναι πολύ απλή. Ο υπάλληλός σας χρησιμοποιεί τη συσκευή ανάγνωσης καρτών EGT για να "σαρώσει" τις ειδικά προγραμματισμένες έξυπνες κάρτες RFID που υποδεικνύουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Η συσκευή μεταδίδει με ασφάλεια τα δεδομένα μέσω του δικτύου GPRS στον Cloud Server, ώστε να μπορείτε να βλέπετε και να γνωρίζετε σε πραγματικό χρόνο τις ενέργειες του υπαλλήλου σας και ταυτόχρονα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν αποκλίσεις προγραμμάτων βαρδιών σε οποιαδήποτε online συσκευή (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστή).
Περισσότερα......

Η πλατφόρμα EGT Cloud

Η εφαρμογή Cloud του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (EGT) είναι μια πλήρης διαδικτυακή πύλη CRM με περισσότερες από 250 σελίδες) μέσω της οποίας ο χρήστης είναι σε θέση να:
• Διαχειρίζεται πλήρως όλα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία του (π.χ. Πελάτες, Υπάλληλοι, Μονάδες Παροχής Υπηρεσίας, Σημεία Ελέγχου, κάρτες RFID, Συσκευές Ανάγνωσης, κλπ).
• Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες των υπαλλήλων του (π.χ. ενάρξεις / λήξεις βάρδιας, ελέγχους σημείων, ελέγχους κατάστασης, επείγουσες κλήσεις συμβάντων, κ.λπ.) μέσω διαφορετικών τρόπων ενημέρωσης.
• Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που εγείρονται από την μη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων (π.χ. αποκλίσεις από το πρόγραμμα εργασιών, καθυστερημένη έναρξη εργασίας, πρόωρη λήξη εργασίας ή ελλιπείς διελεύσεις σε σημεία ελέγχου, κλπ).
• Μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια των μοναχικά εργαζόμενων υπαλλήλων του, μέσω των πολλών ειδοποιήσεων ασφαλείας πραγματικού χρόνου του Συστήματος EGT (τριών διαφορετικών κουμπιών κινδύνου, συναγερμό ακινησίας της συσκευής, αυτόματη αποστολή σημάτων κινδύνου σε ανεξάρτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων, ενημερώσεις επί ακραίων καταστάσεων φωτισμού, θερμοκρασίας, ταχύτητας, κλπ).
• Παρακολουθεί στο χάρτη και σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις Υπαλλήλων, των Μονάδων Παροχής Υπηρεσίας, των Συσκευών και των Καρτών.
• Εκτυπώνει επιλεκτικά αναφορές και στατιστικά στοιχεία καθώς και δεδομένα από τις καταγραφές της συσκευής καρταναγνώστη.
• Παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες συμβατές με τις απαιτήσεις του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
Περισσότερα......

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Διαχείριση επισκεπτών

Το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών μπορεί να καταγράψει τη χρήση των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένους επισκέπτες και να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη. Είναι ένα on-line, web-based σύστημα που προσφέρεται ως υπηρεσία.

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Made with ‌

HTML Code Generator