Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

NO PAPER VISITOR 
Σύστημα Διαχείρισης Επισκεπτών 

Η online υπηρεσία Νέφους της διαχείρισης Επισκεπτών χωρίς τη χρήσης των παραδοσιακών βιβλίων καταγραφής, σε συνδυασμό με την φορητή συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID της EGT, παρέχει μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη λύση για ένα διαδικτυακό και σε πραγματικό χρόνο σύστημα διαχείρισης επισκεπτών.


Σύστημα πραγματικού χρόνου

Η cloud εφαρμογή No Paper Visitor, είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης επισκεπτών, σχεδιασμένη για ευκολία στη χρήση και δεν απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής από τον χρήστη. Η εγγραφή του επισκέπτη πραγματοποιείται εύκολα μέσω ενός ιστότοπου που περιέχει μια απλή φόρμα εισαγωγής βασικών δεδομένων του επισκέπτη.
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να καταχωρούν τόσο καθημερινούς όσο και μελλοντικούς επισκέπτες. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή No Paper Visitor Cloud της EGT, οι επισκέπτες μπορούν να εισάγονται ταυτόχρονα και από τους ρεσεψιονίστ και τις γραμματείες των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας. 

Κατά την άφιξη του επισκέπτη, ο υπεύθυνος υποδοχής εκχωρεί στον επισκέπτη μια ειδική κάρτα επισκέπτη και στη συνέχεια η κάρτα σαρώνεται με τη χρήση του φορητού αναγνώστη καρτών EGT. Ο αναγνώστης καρτών καταγράφει αυτόματα στην εφαρμογή Νέφους την ημερομηνία και την ώρα που ο επισκέπτης εισέρχεται στις εγκαταστάσεις.
Στην έξοδο ο επισκέπτης επιστρέφει την κάρτα του στον υπάλληλο υποδοχής για να σαρωθεί με τον φορητό αναγνώστη καρτών EGT, καταγράφοντας έτσι την έξοδο του επισκέπτη στο σύστημα αυτόματα (ημερομηνία και ώρα εξόδου επισκέπτη).

NO PAPER VISITOR RECEPTION
Υπηρεσία διαχείρησης επισκεπτών στην πύλη εισόδου του οργανισμού ή στην υποδοχή (reception). 
Περισσότερα.........

NO PAPER VISITOR SECRETARY
Υπηρεσία διαχείρησης επισκεπτών από τις γραμματείες των διευθύνσεων του οργανισμού.
Περισσότερα.........

NO PAPER VISITOR EVACUATION
Υπηρεσία διαχείρησης επισκεπτών κατά τη διαδικασία εκκένωσης

Περισσότερα.........

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Built with ‌

Website Building Software